കത്തുന്ന വേനലിൽ കുളിരായി വാഴാനി ഡാമിലെ വെള്ളം കനാൽ വഴി തുറന്നു വിട്ടു

വടക്കാഞ്ചേരി : വാഴാനി അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും കനാൽ വഴി തുറന്നു വിട്ട വെള്ളം കൊടുവെയിലിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി.അണക്കെട്ടിന്റെ പരിധിയിലെ 40 കിലോമീറ്റർ കനാലിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ വെള്ളം തെക്കും കര ,വേലൂർ,ചൂണ്ടൽ ,മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ പരിധിയിൽ വരുന്നവർക്കും ആശ്വാസമായി.മാർച്ച് 15 മുതൽ വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിടും.ഇത് വഴി വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ, തെക്കും കര,എരുമപ്പെട്ടി, കടങ്ങോട്,വേലൂർ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കനാൽ വഴി ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലം കിണറിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഉയർത്തും.ഇതിന് പുറമെ കനാൽ വെള്ളം കുളിക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാനും ആവുന്നുണ്ട്.വെള്ളത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം തടയാൻ ജലസേചന വിഭാഗം അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുമുണ്ട്.