വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ആരാവണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം?

[polldaddy poll=9355454]