ജനനീതി പോളിക്ലിനിക് ഓട്ടുപാറ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മുൻവശത്ത് ഉടൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നു

SMS ട്രസ്റ്റ് ന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനനീതി പോളി ക്ലിനിക് എന്ന അതിനൂതന സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള സ്ഥാപനം ഓട്ടുപാറ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ന്യൂ ബ്ലോക്കിന് എതിർവശത്തായി ടി.പി.ടവറിന്‍റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ

Read more
വടക്കാഞ്ചേരി പാലസ് റോഡിലെ മാണീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റൽ സ്റ്റോറിൽ വമ്പിച്ച റമദാൻ ഓഫർ.

വടക്കാഞ്ചേരി പാലസ് റോഡിലെ മാണീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റൽ സ്റ്റോറിൽ റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2 കിലോ ഏരിയൽ വാഷിംഗ് പൗഡർ വാങ്ങുന്ന 120 പേരിൽ

Read more