തൂമാനം വെള്ളച്ചാട്ടം

വടക്കാഞ്ചേരി അകമലയിൽ അധികം ആർക്കും പരിചിതമല്ലാത്ത മനോഹരമായ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രമാണ് തൂമാനം വെള്ളച്ചാട്ടം. വടക്കാഞ്ചേരി നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നഗരത്തിന്റേതായ തിരക്കുകളിൽ നിന്നെല്ലാം

Read more
ടോയ് ട്രെയിനില്‍ നീലഗിരിയിലൂടെ ഊട്ടിയിലേക്ക്

മുന്‍പ്  പലതവണ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഊട്ടി യാത്ര ഒരു അത്ഭുതം ആയി തോന്നിയത് അന്നായിരുന്നു. “നീലഗിരിയുടെ സഖികളേ ജ്വാലാ മുഖികളെ” എന്ന ഗാനം പോലെ മനോഹരമായ നീലഗിരി

Read more