വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 16 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

വടക്കാഞ്ചേരി : വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 16 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എങ്കേക്കാട് സ്വദേശികളായ സ്ത്രീ (39), യുവതി (18), കുട്ടി (13), പെണ്കുട്ടി (11), കുമരനല്ലൂർ സ്വദേശികളായ പുരുഷൻ (68), സ്ത്രീ (50), യുവതി (29), യുവതി (27), വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശികളായ പുരുഷൻ (55), സ്ത്രീ (52), പുരുഷൻ (37) സ്ത്രീ (36) , യുവാവ് (20), കുട്ടി (9), കുമ്പളങ്ങാട് സ്വദേശികളായ പുരുഷൻ (35), സ്ത്രീ (26), എന്നിവർക്കാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.