വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ബുധനാഴ്ച 90 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വടക്കാഞ്ചേരി : വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 90 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുമരനല്ലൂർ-15,വടക്കാഞ്ചേരി- 5, എങ്കേക്കാട്- 2, കുമ്പളങ്ങാട്-8, മുണ്ടത്തിക്കോട്-1,പുല്ലാനിക്കാട്- 1, പാർളിക്കാട്- 7, പുതുരുത്തി- 14, മിണാലൂർ- 4, മങ്കര- 7, അത്താണി -2, മംഗലം-4, മാരാത്ത്കുന്ന്-2 , കാഞ്ഞിരക്കോട്- 1, അമ്പലപുരം-3, പത്താംകല്ല് -4, ഓട്ടുപാറ - 4, ആര്യാംപാടം -4, പനങ്ങാട്ടുകാര -1, ആറ്റത്ര-1, എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ കണക്കുകൾ.