വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 60 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വടക്കാഞ്ചേരി : വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 60 പേർക്ക് കോവിഡ്- 19 രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുമരനല്ലൂർ-3, വടക്കാഞ്ചേരി- 4 എങ്കേക്കാട്- 3, കുമ്പളങ്ങാട്-5, പാർളിക്കാട്- 13, പുതുരുത്തി- 2, മിണാലൂർ- 19, അത്താണി -1, മംഗലം-3, അമ്പലപുരം-1, ഒന്നാംകല്ല്-2, ഓട്ടുപാറ -2, സരിതപുരം -2 എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ കണക്കുകൾ.