വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ശനിയാഴ്ച്ച 30 പേർക്ക് കോവിഡ്

വടക്കാഞ്ചേരി : വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ ശനിയാഴ്ച്ച 30 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അത്താണി-2, മിണാലൂർ-8 മുണ്ടത്തിക്കോട് -3, പുതുരുത്തി-7, ഓട്ടുപാറ -1, ജില്ലാ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരി -1, വടക്കാഞ്ചേരി-1, എങ്കക്കാട് -2, തിരുത്തിപ്പറമ്പ്-1 പാർളിക്കാട്-3 ,അമ്പലപുരം-1 എന്നിങ്ങനെയാണ്‌ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ കണക്കുകൾ.