ലക്ഷ്മീ കല്യാണം – ഉത്രാളിക്കാവ്

ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട് : രാജന്‍ പുഴങ്കര

Read more
മച്ചാട് മാമാങ്കം

മച്ചാട്ടുവേല, മച്ചാട് തിരുവാണിക്കാവ് വേല, മച്ചാട് മാമാങ്കം തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉത്സവം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിൽ വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്ത് മച്ചാട് തിരുവാണിക്കാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തിലാണ് അരങ്ങേറുന്നത്.

Read more