ഒൻപതാമത് ശ്രീമത് ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്‌ഞം

വടക്കാഞ്ചേരി : ഊത്രാളിക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒൻപതാമത് ശ്രീമത് ദേവീ ഭാഗവതനവാഹയജ്‌ഞം 2017 ആഗസ്റ്റ് 6 ഞായറാഴ്ച മുതൽ ആഗ്സ്റ് 15 ചൊവ്വ വരെ (1192 കർക്കടകം 21 മുതൽ 30 വരെ) ബ്രഹ്മശ്രീ കോട്ടപ്പുറം ശങ്കരനാരായണ വർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഉത്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കും.