വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

വടക്കാഞ്ചേരി : 11 കെ.വി. ഫീഡറില്‍ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍ ഗ്രൗണ്ട്, ഇരട്ടക്കുളങ്ങര, ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, നടത്തറ ഭാഗങ്ങളില്‍ ശനിയാഴ്ച ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.