മിണാലൂർ അടിപ്പാത :ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്

വടക്കാഞ്ചേരി : നിരവധി ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് ശേഷം യാഥാർഥ്യമായ മിണാലൂർ സബ്‌വേ വ്യാഴാഴ്ച ഗതാഗതത്തിനായി തുറക്കും. അനിൽ അക്കരെ എം.എൽ.എ. യുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പി.കെ.ബിജു.എം.പി.അടിപ്പാതയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. സ്ഥിരമായി അടച്ച റെയിൽ വേ ഗേറ്റിന് പകരമായി ,ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ് പുതിയതായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ഈ അടിപ്പാത. നാലു കോടി രൂപ ചിലവിൽ ആണ് ഈ അടിപ്പാത നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് .