വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ 9 ഡിവിഷനുകൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടൈൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വടക്കാഞ്ചേരി : വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 9 ഡിവിഷനുകളെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടൈൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.  
  • 12(ഈഞ്ചലോടി)
  • 15(വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്‌ പരിസരം),
  • 16(അകമല)
  • 18(മങ്കര)
  • 31(മിണാലൂർ സെന്റർ)
  • 33(അമ്പലപ്പുരം)
  • 38(മുണ്ടത്തിക്കോട് സൗത്ത്)
  • 39(കോട്ടപ്പറമ്പ്)
  • 40(കോടശ്ശേരി)
ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി, ശ്രീ . എ. സി. മൊയ്തീന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ കൈകൊണ്ട പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ.