വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകൾ കണ്ടൈൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വടക്കാഞ്ചേരി : കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകൾ തിങ്കളാഴ്ച (19/04/2021) മുതൽ കണ്ടൈൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിവിഷൻ 13- ഒന്നാംകല്ല്, 19- എങ്കേക്കാട് ( മാരത്തുകുന്ന് വഴി ), 20- ഓട്ടുപാറ ടൌൺ ഈസ്റ്റ് (മാരത്തുകുന്ന് വഴി ) തുടങ്ങിയ ഡിവിഷനുകളാണ് കണ്ടൈൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്