ആറ്റൂർ ഹോളി ഏഞ്ചൽസിന് സമീപം KSRTC ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ആറ്റൂര്‍ : ആറ്റൂർ ഹോളി ഏഞ്ചൽസിന് സമീപം KSRTC ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്.   atooraccident2 Courtesy : Moju Mohan