ആപ്പിൾ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രസ് ഓട്ടുപാറ ബൈപാസ് റോഡിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.

IMG_20170513_120826

IMG-20170513-WA0005

IMG-20170513-WA0007

IMG-20170513-WA0002

IMG-20170513-WA0001