കഫേ മക്കാനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ .

നമ്മുടെ ചെറുതുരുത്തിക്കടുത്ത് വെട്ടിക്കാട്ടിരിയിൽ ഒരു കിടിലൻ കഫേ. അതെ, വൈറലായ നമ്മുടെ സ്വന്തം കഫേ മക്കാനി . എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രേത്യേകത എന്നല്ലേ? കഫേ മക്കാനിയിൽ വരുന്ന

Read more