പുലിമുരുഗന്‍ @ താളം

കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കത്ത് എടുത്തോണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഗേറ്റ് തള്ളി തുറന്നു പുലിമുരുഗന്‍ സിനിമക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ തമ്മിൽ തല്ലിയും ഉരുണ്ടു വീണും ഓടുന്ന വീഡിയോ. നമ്മുടെ താളം തിയേറ്ററില്‍ നിന്നും.


Courtesy Hari Kumar