കനല്‍ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം – റഷീദ് പാറക്കല്‍

റഷീദ് പാറക്കല്‍ കഥയെഴുതി സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച ‘കനല്‍’ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം.