To add your property here please whatsapp details, location, photos and mobile number to 7907129894 Or mail to wadakanchery.com@gmail.com


2000 sqft വീടും 38 സെന്റ് സ്ഥലവും വിൽപ്പനക്ക്.


തിരുവില്വാമല പുനർജനി ഗാർഡന് സമീപം 2000 sqft വീടും 38 സെന്റ് സ്ഥലവും വിൽപ്പനക്ക്. ആധുനിക രീതിയിൽ നിർമിച്ച 8 വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഈ വീടിനും പുരയിടത്തിനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 75 ലക്ഷം .
Phone : 9886761572