വടക്കാഞ്ചേരി റിലയൻസ് ട്രെൻഡ്‌സിൽ റമദാൻ സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫർ.

ട്രെൻഡ്സ് വടക്കാഞ്ചേരി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ. ഏപ്രിൽ 30 വരെ മാത്രം.

5000 രൂപക്കുമുകളിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേടൂ 2000 രൂപയുടെ  തുണിത്തരങ്ങൾ തികച്ചും സൗജന്യമായി…
കൂടാതെ സെലക്റ്റഡ്  വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് Buy 2 Get 1  ഓഫർ.  

ഓരോ 2999 രൂപയുടെ ഷോപ്പിങ്നോടൊപ്പം നേടൂ  LUCKY DRAW COUPON ൻ്റെ സമ്മാനങ്ങളായ iphone 12, Samsung LED TV, Fridge & Oven എന്നിവ നേടാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരം.
കൂടാതെ ഓരോ 1000 രൂപയുടെ ഷോപ്പിംഗിനും അധിക LUCKY DRAW COUPON..                  

കൂടുതൽ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യൂ.. കൂടുതൽ അവസരം നേടൂ..
ഓഫറുകൾ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം.

ഓഫർ ലഭിക്കുവാനായി  ഈ  code യൂസ് ചെയ്യു….
JIDSUM1993                                   
ONLY AT WADAKKANCHERY TRENDS…        
Working time 9:00AM to 11:00PM
Sundays open

Grab latest fashion with highest safety standards implemented

Conditions apply *
04884 233090